Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

WCL ENERGIETRANSITIE ACADEMIE

De WaterstofCoalitie Limburg (WCL) wil kennis toegankelijk maken, een platform bieden voor interactie tussen geïnteresseerden (burgers en organisaties), studenten, experts en werknemers in bedrijven (zowel middelgrote bedrijven als mkb toeleveranciers). Daarbij allen in de gelegenheid stellen zich te bekwamen via de Energietransitie Academie (kort: Academie), een paraplu-naam voor kennisoverdrachts- en educatie-activiteiten op het gebied van energietransitie. Daarbij streeft de Academie naar het realiseren van een gedeelde maatschappelijke missie (in de quadruple helix omgeving van Limburg: bedrijven-onderwijs-overheid en burger), als onderdeel van de brede context van de duurzame energietransitie. De Academie zal haar aanbod continu valideren en aanpassen aan de behoeften van doelgroepen. De start is gepland in januari 2024. Meer informatie is te vinden op de Academie-pagina!

WATERSTOF COALITIE LIMBURG

katalysator binnen de Limburgse energietransitie

Waterstof Coalitie Limburg – WCL wil katalysator  zijn voor alle alternatieve energiebronnen en -dragers, met waterstof in het bijzonder, binnen de energietransitie in Limburg. 

WCL is een onafhankelijk netwerk en kennisgroep, die initiatieven in Limburg (en daarbuiten) met elkaar in contact brengt en bundelt.

WCL doet onderzoek naar waterstof toepassingen die dicht bij de markt staan, zorgt voor opleiding en kennisoverdracht, en verbindt organisaties waardoor regionale projecten rondom waterstof- en andere duurzame energietoepassingen sneller kunnen ontstaan. Lees meer

wat is Waterstof

 

 

Waterstof (H2) is het meest voorkomende, lichtste en eenvoudigste element in het universum. Het maakt 75 procent van de totale massa uit en is het eerste atoomelement in het periodiek systeem. Lees meer 

 

PIJLERS VAN DE COALITIE

Kennis

WCL streeft naar het ontwikkelen, testen en doorgeven van kennis.

Thema’s

WCL kiest voor een sectorbenadering, 4 thema’s met onderscheiden doelgroepen.

Projecten

WCL verbindt organisaties waardoor regionale projecten rondom waterstof-toepassingen sneller kunnen ontstaan.

4 THEMA’S

 

Actueel