Knowledge

WCL wil kennis over waterstof ontwikkelen, testen en doorgeven.

De activiteiten van WCL op kennisvlak zijn ‘Werk-in-Uitvoering’. Ze worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners uit het veld.