Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Algemeen

Bent u klaar om de wereld van waterstof te betreden? Wilt u toegang hebben tot een schat aan waardevolle informatie en op de hoogte blijven van alle waterstof activiteiten binnen, maar ook buiten Limburg? Dan is het tijd om toegang te krijgen tot de database van de Waterstofcoalitie Limburg, want de database is alleen beschikbaar voor WCL leden!

Nog geen WCL lid? Bekijk de voordelen van een gratis lidmaatschap bij de Waterstofcoalitie Limburg!

Wat maakt onze databank zo bijzonder? Het is dé bron van kennis voor alles wat met waterstof te maken heeft vooral in, maar ook buiten Limburg. Of je nu een nieuwkomer bent in de waterstofsector of een doorgewinterde professional, deze databank is voor ieder wat wils!

Hieronder zijn enkele redenen gegeven waarom de WCL database belangrijk is voor zowel burgers als (lokale) ondernemingen:

 • Vergaar meer kennis: krijg in één oogopslag meer informatie over het molecuul waterstof en haar toepassingen in de mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie en in de opwek, omzet en opslag.
 • Ontdek de laatste trends: blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends in de wereld van waterstof met de focus op Limburg.
 • Leer meer over waterstof projecten in Limburg: vind actuele H2 projecten in Limburg of lees succesverhalen van afgeronde projecten.
 • Match making: buiten de organisaties of individuen die lid zijn van de WCL, zijn alle waterstof gerelateerde bedrijven opgesomd die in Limburg actief zijn.
 • Ontdek de strategie van uw regio: voor alle geïnteresseerden zijn de beleidsstukken van de provincie Limburg, de verschillende Limburgse regio’s en van de Nederlandse overheid in een overzicht gezet.
 • Vind opleidingsmogelijkheden in de buurt: met behulp van een eenvoudig overzicht kunt u gemakkelijk een waterstofcursus of -opleiding in de buurt vinden.

“Waterstof is een element dat op de periodieke tabel staat aangeduid met de letter H. Het is het lichtste element en het meest voorkomende element in het universum.

In zijn natuurlijke staat komt waterstof voor als een gas, bestaande uit twee waterstofatomen (H2). Het is kleurloos, geurloos en smaakloos. Waterstof kan echter ook voorkomen in combinatie met andere elementen, zoals bijvoorbeeld water (H2O) of methaan (CH4).

Waterstof wordt vaak beschouwd als een energiedrager van de toekomst, omdat het kan worden gebruikt als brandstof in brandstofcellen om elektriciteit op te wekken. Bij dit proces reageert waterstof met zuurstof in de brandstofcel, waarbij elektriciteit wordt geproduceerd en water vrijkomt als bijproduct. Het gebruik van waterstof als brandstof heeft voordelen, zoals het feit dat het schoon is, omdat er bij de reactie alleen water als bijproduct vrijkomt.

Er zijn echter nog uitdagingen verbonden aan de productie, opslag en transport van waterstof. Momenteel wordt het grootste deel van de waterstof geproduceerd uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, wat gepaard gaat met uitstoot van broeikasgassen. Er wordt echter gewerkt aan de ontwikkeling van duurzame productiemethoden, zoals elektrolyse van water met behulp van hernieuwbare energiebronnen.”

Meer informatie is te vinden in de volgende bronnen:

Waterstofnet – Over waterstof
De wereld van waterstof – Wat is waterstof?
TNO – 15 dingen die je moet weten over waterstof
Milieucentraal – Waterstof: welke kansen zijn er?

“Waterstof wordt gezien als een veelbelovende optie voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, omdat het kan worden gebruikt als brandstof voor verwarmingssystemen en als energieopslagmedium om pieken in de energievraag op te vangen. Waterstof kan bijvoorbeeld worden gebruikt als brandstof voor cv-ketels, die warm water produceren voor de verwarming van gebouwen.

Waterstof verbranden om warmte te produceren
Waterstof-cv-ketels werken op dezelfde manier als aardgas-cv-ketels, maar in plaats van aardgas wordt waterstof verbrand om warmte te produceren. Daarnaast kan waterstof worden gebruikt als energieopslagmedium, bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen of windturbines. Het overschot aan elektriciteit dat wordt opgewekt door deze systemen kan worden gebruikt om waterstof te produceren via elektrolyse, waarbij water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof. De geproduceerde waterstof kan vervolgens worden opgeslagen en later worden gebruikt om elektriciteit op te wekken via een brandstofcel of om warmte te produceren in een cv-ketel.

Pilots en projecten
Er zijn al enkele pilots en projecten gaande met waterstof in de gebouwde omgeving, zoals waterstof-cv-ketels en warmtepompen in woningen en kantoorgebouwen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van grootschalige waterstofsystemen voor de verwarming van wijken en steden. Zo heeft de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld plannen om een woonwijk te ontwikkelen die volledig op waterstof draait.

Ook zijn er enkele pilots gaande met waterstof-cv-ketels en warmtepompen in woningen. Het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving is echter nog niet wijdverspreid, omdat de kosten nog relatief hoog zijn en er nog enige ontwikkeling en standaardisatie nodig is om de technologie op grote schaal te kunnen toepassen.”

Meer informatie over woningen en waterstof:

Essent – Woningen verwarmen met waterstof
Waterstof Magazine – Eerste waterstofwoning van Nederland geopend
Ecobouwers – Waarom waterstof niet geschikt is om je huis te verwarmen

Meer informatie over CV-ketels op waterstof:

Kemkens – CV-ketel op waterstof?
Nefit en Bosch – ‘H2 Ready’ ketel maakt efficiënte overgang naar waterstof mogelijk
Alles over waterstof – In Lochem brandt in 12 woningen de waterstof CV ketel

Waterstof kan worden gebruikt als een schone brandstof voor voertuigen, waardoor het een veelbelovende toepassing in mobiliteit is. Waterstof kan worden gebruikt in brandstofcelvoertuigen, waarbij elektriciteit wordt opgewekt door waterstof en zuurstof te combineren in een brandstofcel, waarbij alleen water als bijproduct vrijkomt.

Voordelen
Brandstofcelvoertuigen op waterstof hebben verschillende voordelen ten opzichte van voertuigen op fossiele brandstoffen en batterij-elektrische voertuigen. Ten eerste is de actieradius van brandstofcelvoertuigen op waterstof vergelijkbaar met die van conventionele voertuigen op fossiele brandstoffen en veel groter dan die van batterij-elektrische voertuigen. Ten tweede duurt het tanken van waterstof slechts enkele minuten, terwijl het opladen van batterijen van elektrische voertuigen aanzienlijk langer kan duren. Bovendien kan waterstof worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, wat betekent dat de brandstof in principe CO2-neutraal kan zijn als deze op deze manier wordt geproduceerd.

Er zijn echter nog steeds uitdagingen die moeten worden overwonnen bij het gebruik van waterstof in mobiliteit, zoals de ontwikkeling van een infrastructuur voor de productie, opslag en distributie van waterstof en het verminderen van de kosten van brandstofcelvoertuigen.

Meer informatie over auto’s op waterstof:

Autoweek – Deze auto’s rijden op waterstof
Oponeo – Alles over Waterstof: Hoe werkt een waterstof auto?
Tweakerz – Rijden in een waterstofauto: bereik, tanken en kosten in de praktijk (VIDEO)
ANWB – Waterstofauto: hoe werkt het?
Shell en Forze – De waterstof raceauto

Meer informatie over vrachtwagens op waterstof:

Volvo Trucks – Wat is waterstof en hoe werken vrachtwagens op waterstof?
NPROXX – Vrachtwagens en trucks op waterstof
Change Inc – Deze 11 elektrische (en waterstof) vrachtwagens maken hun opwachting

Meer informatie over vliegtuigen op waterstof:

TU Delft – Vliegen we in de toekomst op waterstof?
Schiphol – Hoe kan een vliegtuig vliegen op waterstof?
Luchtvaartnieuws – ZeroAvia test met nieuwe waterstofmotor

“De opwekking, omzetting en opslag van waterstof zijn belangrijke aspecten van de ontwikkeling van een waterstofeconomie, waarin waterstof wordt gebruikt als een duurzame energiebron.

Opwekking van waterstof:
Waterstof kan op verschillende manieren worden geproduceerd, waaronder:

 • Elektrolyse van water: Elektrolyse is het proces waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof door middel van elektriciteit. Dit proces kan worden uitgevoerd met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- of windenergie, om groene waterstof te produceren.
 • Reforming van aardgas: Reforming is het proces waarbij aardgas wordt omgezet in waterstofgas en koolstofdioxide (CO2) als bijproduct. Dit proces kan echter resulteren in de uitstoot van broeikasgassen als het niet wordt gecontroleerd en geoptimaliseerd.
 • Biomassavergassing: Biomassavergassing is het proces waarbij biomassa wordt omgezet in waterstofgas en andere brandstoffen.

Omzetting van waterstof:
Waterstof kan op verschillende manieren worden gebruikt, waaronder:

 • Waterstof brandstofcellen: Waterstofbrandstofcellen zetten waterstof en zuurstof om in elektriciteit, water en warmte, zonder verbranding en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Ze kunnen worden gebruikt in voertuigen en voor de energieopwekking in gebouwen.
 • Waterstofverbranding: Waterstofverbranding kan worden gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen zoals benzine, diesel of aardgas, om elektriciteit en warmte te genereren. Het kan echter resulteren in de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en andere verontreinigende stoffen.
 • Waterstof als grondstof: Waterstof kan ook worden gebruikt als grondstof in de productie van chemicaliën zoals ammoniak en methanol, en als brandstof voor raketten.

Opslag van waterstof:
Waterstof kan op verschillende manieren worden opgeslagen, waaronder:

 •  Compressie: Waterstofgas kan worden opgeslagen onder hoge druk in cilinders of tanks.
 • Vloeistof: Waterstof kan worden afgekoeld tot een vloeistof en worden opgeslagen in geïsoleerde tanks.
 • Materiaalopslag: Waterstof kan worden opgeslagen in materialen zoals metaalhydriden en koolstof nanobuizen.
 • Ondergrondse opslag: Waterstof kan worden opgeslagen in ondergrondse zoutgrotten en uitgeputte gasreservoirs.

Elke opslagmethode heeft zijn eigen voor- en nadelen, en er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe en betere opslagmethoden.”

Meer informatie over elektrolyse:

Elektrolysers – Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie
Demaco – Alles over de electrolyser voor waterstof
Op weg met waterstof – Battolyser levert stroom en waterstof
Sbh4 Consulting – Electrolysers: AEC, AEM, PEM and SOE for hydrogen (and syngas) production
Office of Energy Efficiency & Renewable Energy – Hydrogen Production: Electrolysis

Meer informatie over waterstof opslag- en transportmogelijkheden:

Waterstofnet – Hoe verloopt opslag en distributie?
TNO – Grootschalige opslag en transport van waterstof
Duurzaam MBO – Hoe kan je waterstof opslaan?
Staalkaart Groene Waterstof – Opslag/Transport

Waterstof kan worden gebruikt als grondstof in de industrie, met name bij de productie van ammoniak (NH3). Ammoniak is een belangrijke chemische stof die in grote hoeveelheden wordt geproduceerd voor gebruik als kunstmest, maar ook als grondstof voor de productie van verschillende chemicaliën.

Productie
De traditionele productie van ammoniak gebeurt door middel van het Haber-Bosch-proces, dat stikstof (N2) en waterstofgas (H2) combineert bij hoge temperaturen en druk. Het waterstofgas dat wordt gebruikt in dit proces is meestal afkomstig van fossiele brandstoffen, waardoor het proces niet duurzaam is. Er is echter een toenemende belangstelling voor de productie van ammoniak met behulp van duurzame waterstof als grondstof.

Dit proces staat bekend als “groene ammoniak” of “duurzame ammoniak”. Het idee is om waterstof te produceren met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- of zonne-energie, en dit waterstof te gebruiken als grondstof voor de productie van ammoniak. Dit proces heeft verschillende voordelen, waaronder de vermindering van broeikasgasemissies door het gebruik van duurzame waterstof, en de mogelijkheid om de vraag naar fossiele brandstoffen in de ammoniakproductie te verminderen.

Het proces heeft echter ook uitdagingen, zoals hogere kosten voor de productie van waterstof uit hernieuwbare bronnen en de noodzaak van aanpassingen aan de bestaande infrastructuur in de ammoniakproductie.

Meer informatie over waterstof in de industrie:

Gasunie – Waterstof en de industrie
Air liquide – Waterstof als schone energiedrager voor industrie en transport
Pepperl+Fuchs – Waterstof in Industriële Toepassingen
Brightlands – Het stimuleren van innovatie door middel van groene waterstof processen

Contact

Secretariaat
info@waterstofcoalitielimburg.nl
+31 77 206 66 02