Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Opleidingen

Opleidingen WCL

De WaterstofCoalitie Limburg (WCL) wil kennis toegankelijk maken, een platform bieden voor interactie tussen geïnteresseerden (burgers en organisaties), studenten, experts en werknemers in bedrijven (zowel middelgrote bedrijven als mkb toeleveranciers). Daarbij allen in de gelegenheid stellen zich te bekwamen via de KennisAcademie (kort: Academie), een paraplu-naam voor kennisoverdrachts- en educatie-activiteiten op het gebied van energietransitie, in het bijzonder gericht op (groen) waterstofgas en toepassingen in Limburg.

Gedeelde maatschappelijke missie
Daarbij streeft de Academie naar het realiseren van een gedeelde maatschappelijke missie (in de quadruple helix omgeving van Limburg: bedrijven-onderwijs-overheid en burger), als onderdeel van de brede context van de duurzame energietransitie. De Academie zal haar aanbod continu valideren en aanpassen aan de behoeften van doelgroepen.

Start
De start is gepland in september 2023. Er komt ook aandacht voor bijscholing van docenten. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de erkende kennis- en educatie instellingen die in Limburg actief zijn.

De concrete behoeften zijn vooral niet-technische opleidingen en modules, te weten:

  1. Wet- en regelgeving: wat worden de uitdagingen van de omgevingswet? En wat zijn de aandachtspunten bij het vragen van een vergunning?
  2. Competentie-ontwikkeling (aansluiten bij ‘human capital agenda’ van GroenvermogenNL); vooral ook: Hoe houd ik studenten binnen mijn opleiding, en technisch personeel op zijn plek binnen mijn organisatie?
  3. (bedrijven:) Kennisdelingssessies: bij wie moet je zijn? Hoe bouw je een project op?
  4. Basiscursus energietransitie
  5. Hoe draagvlak voor de transitie te verkrijgen in de maatschappij?
  6. Diverse masterclasses op technische en niet-technische onderwerpen, bijv. Veiligheid, businesscase opstellen, TCO berekeningen, brandstofcellen, …. (te realiseren met partners)

Academie – Waterstof Coalitie Limburg

Opleidingen Limburg

“Deze cursus geeft inzicht in de mogelijkheden van waterstof om een duurzaam, betaalbaar en veilig energiesysteem te bereiken en is opgezet voor professionals bij de overheid, industrie en de energiesector. Kan op locatie bij Energie Consult Holland (in Ede) of incompany gegeven worden.

De cursus is op 8 of 9 oktober 2023, het betreft één dag van 09.00 tot 15.30. De kosten bedragen €495,- per persoon.”

Cursus Waterstofinstallaties | Energie Consult Holland

 

Opleidingen Nationaal

“In deze cursus kijk je naar de toepassing van waterstof als energiedrager. We bespreken de hele waterstofketen: van productie tot toepassing.

Ook behandelen wij de bijbehorende componenten, systemen en hun fysische principes en rekenen wij verschillende toepassingen door, zowel energetisch als kostentechnisch.

Verder verkennen we de wet- en regelgeving die voor waterstoftoepassingen relevant zijn en kijken welke informatiebronnen belangrijk zijn om verder aan de slag te kunnen als professional op energetisch, technisch, economisch en veiligheidtechnisch gebied.

De cursus is verdeeld over 5 dagen, van 16:15 tot 21:15, de kosten bedragen €1950,- en je krijgt een certificaat bij afronding.”

Waterstof (han.nl)

Het H2Lab is een shared facility test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen. Deze omgeving en de bijbehorende faciliteiten zijn beschikbaar voor allerlei partijen die onderzoek willen doen en/of willen samenwerken. Het lab wordt beheerd door de HAN en functioneert als hybride leeromgeving.

HAN H2Lab

Het programma “Waterstof Werkt” realiseert op korte termijn een doorgaande leerlijn in de regio op het gebied van waterstof. Met opleidingen, trainingen en cursussen op mbo-, hbo-, wo- en post-initieel- (gevorderd professioneel) niveau. De betrokken onderwijsinstellingen in de regio werken samen aan een gecoördineerde aanpak. Alleen zo kunnen de doorgaande leerlijnen tot ontwikkeling komen en kan de synergie tussen de verschillende onderwijsniveaus worden bereikt.

Waterstof Werkt – educatieprogramma – New Energy Coalition

“Een nieuwe lesmethode ontwikkelen kost tijd en de ontwikkelingen op de markt gaan snel. Daarom is het volgens Roeland Hogt, coördinator waterstoftechnologieontwikkeling bij Energy College (samenwerkingsverband van 7 noordelijke roc’s), logisch om nu al daaraan te werken. “Want op het moment dat je volop waterstofauto’s, -treinen en -bussen ziet rijden, ben je eigenlijk al te laat. Het mbo-onderwijs moet nu een keuze maken hoe ze het beste op die veranderende markt kan inspelen en gespecialiseerd personeel kan opleiden. Energy College werkt vanuit Noord-Nederland in dat kader samen met roc’s uit heel Nederland, overheid en bedrijfsleven, samen aan nieuwe lesstof voor het mbo.”

Nieuwe lesmethode leidt mbo-er’s op tot waterstof-technici | Topsector Energie

Contact

Secretariaat
info@waterstofcoalitielimburg.nl
+31 77 206 66 02