Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Waterstofloket

De WaterstofCoalitie Limburg heeft een ‘loket’ ingericht. Dit loket vervult de functie van helpdesk.  Iedereen kan er terecht die vragen heeft over de energietransitie, in het bijzonder over waterstoftechnologie, toepassingen, financiering van projecten, lopende initiatieven, en het zoeken van partners.

Voor de beantwoording van vragen wordt een beroep gedaan op de WCL experts (denk aan de thema’s industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en opwek, omslag en opslag) wanneer er behoefte is aan een antwoord op maat. Voor de beantwoording van vragen wordt ook teruggevallen op de databank die WCL heeft ontwikkeld. Dit is een digitale gegevensverzameling die wordt ondergebracht achter de web site. In deze kennisbank zijn opgenomen: 

  • Projecten en projectinitiatieven van WCL, inclusief Living Labs 
  • Initiatieven en resultaten van het Applied Science Lab, waarin technieken dichtbij de markt worden verkend 
  • Nederlandse projecten (op basis van de lijst van het TKI) 
  • Limburgse projecten en initiatieven 
  • Overzicht van Limburgse organisaties die actief zijn rond de energietransitie en in het bijzonder het thema waterstof 
  • Referentieprojecten bij partnerinstellingen in binnen- en buitenland 
  • Rapporten per thema of technologiegebied 
  • Lessons learned uit projecten 

Voor het gebruik maken van de helpdesk kunt U eenvoudig het formulier hieronder invullen. Één van onze experts zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact zoeken!

    *=verplicht