Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Academie

EnergieTransitieAcademie Limburg

De energietransitie evolueert snel en wordt complexer, met toenemende verwevenheid met andere transities zoals de overgang naar een circulaire economie. Er ontstaan zowel nieuwe uitdagingen als best practices die het delen waard zijn. Deze behoefte aan kennis geldt voor zowel bestaande als nieuwe energieprofessionals, zowel intern als extern.

Diverse partijen hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk energieprofessionals bij overheden, bedrijven en de actieve burgerij op te leiden om met succes te werken aan het Limburgse energiesysteem van de toekomst en om de benoemde energietransitie doelen te realiseren.

Hiertoe wordt een “Energietransitie-Academie” opgericht, een samenwerking tussen Limburgse kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Voordat de academie wordt opgeschaald, zal een pilotproject de haalbaarheid en effectiviteit van deze samenwerking evalueren.

Begin volgend jaar organiseren we een startbijeenkomst / informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst informeren we je in meer detail over de Energietransitie-Academie Limburg (inhoud, docenten, kosten, locatie en andere relevante zaken). Na deze startbijeenkomst bieden we de mogelijkheid om je in te schrijven voor de masterclasses.

Je kunt je registreren via het onderstaande aanmeldformulier. Er zijn drie mogelijke data in 2024 voor de bijeenkomst (alle drie een middagbijeenkomst); dinsdag. 30 januari, donderdag 8 februari donderdag 15 februari. We verzoeken je om in het aanmeldingsformulier aan te geven wanneer je zou kunnen. Wij kijken er naar uit je op de bijeenkomst te zien!

Een uitgebreid overzicht van de verschillende masterclasses vindt u hier.

    *=verplicht