Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Academie

De WaterstofCoalitie Limburg (WCL) wil kennis toegankelijk maken, een platform bieden voor interactie tussen geïnteresseerden (burgers en organisaties), studenten, experts en werknemers in bedrijven (zowel middelgrote bedrijven als mkb toeleveranciers). Daarbij allen in de gelegenheid stellen zich te bekwamen via de KennisAcademie (kort: Academie), een paraplu-naam voor kennisoverdrachts- en educatie-activiteiten op het gebied van energietransitie, in het bijzonder gericht op (groen) waterstofgas en toepassingen in Limburg. Daarbij streeft de Academie naar het realiseren van een gedeelde maatschappelijke missie (in de quadruple helix omgeving van Limburg: bedrijven-onderwijs-overheid en burger), als onderdeel van de brede context van de duurzame energietransitie. De Academie zal haar aanbod continu valideren en aanpassen aan de behoeften van doelgroepen. De start is gepland in september 2023. Er komt ook aandacht voor bijscholing van docenten. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de erkende kennis- en educatie instellingen die in Limburg actief zijn.

Wat is de hoofd-/ einddoelstelling over 2 jaar?

Hoofd-/einddoelstelling over 2 jaar: het realiseren van een Academie die als primaire taak kennisoverdracht en educatie op het gebied van waterstof(technologie) en niet-technische thema’s heeft in het kader van de energietransitie, en, met een team van experts, mede invulling geven aan opleidingen, R&D projecten en educatie. En na twee jaar op eigen benen verder kan, als een geaccepteerd Centrum voor Competentie.

De Academie draagt kennis die beschikbaar is over, maar er is ook sprake van kennisopbouw bij betrokken experts, via de interacties met praktijk, studentenprojecten en speciale workshops. Het gaat hierbij om technische kennis maar ook om niet-technische kennis. De ontsluiting van beide soorten kennis is nodig voor de uitrol van Waterstof in Limburg op een goede manier: betaalbaar, maatschappelijk geaccepteerd en op de toekomst gericht via pilots en aandacht voor regie en infrastructuur. Het laatste is noodzakelijk voor een lerend en corrigerend transitieproces. Nadrukkelijk zal de uitvoering gebeuren in samenwerking met belanghebbenden, waardoor niet ‘het wiel opnieuw wordt uitgevonden’.

Mocht u meer willen weten of mee willen doen, neem dan contact op! 

Contact

Peter Ramaekers
info@waterstofcoalitielimburg.nl
+31 77 206 66 02