Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Academie

De Waterstof Coalitie Limburg voert een behoeftenonderzoek uit waarin er bij bedrijven, overheidspartijen, burgers en onderwijs wordt onderzocht of er naast het reguliere onderwijs (vooral hbo, universitair) ruimte is voor een meer specifieke Academie met als speerpunt opleidingen en materclasses rond de energietransitie en daarbinnen de eventuele rol van H2, aangevlogen van uit een managerial focus en vanuit technische competenties, waarbij investeringen en de kostenaspecten worden meegenomen. Het Academie initiatief dient straks te passen in een maatschappelijk draagvlak van overheid, onderwijs, bedrijven en burgers want de energietransitie gaat iedereen aan en een breed draagvlak is nodig om de grote uitdagingen waar te maken vóór 2050, het door de Europese overheden gezamenlijk aangenomen jaar waarop de CO2 emissies sterk gereduceerd moeten zijn.

In de tweede helft van 2022 worden een aantal interviews met marktpartijen in Limburg gevoerd met als doel om behoefte aan kennis en onderwijs vast te stellen.

Mocht u meer willen weten of mee willen doen, neem dan contact op! 

Contact

Peter Ramaekers
info@waterstofcoalitielimburg.nl
+31 77 206 66 02