Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Industrie

Het gebruik van waterstof in de industrie met de toekomstige verduurzaming

Waterstof is geen nieuw begrip in de wereld van de industrie. Waterstof wordt op grote schaal geproduceerd voor verschillende industriële toepassingen. Het productieproces van de benodigde waterstof is hoofdzakelijk ‘grijs’, oftewel geproduceerd uit aardgas. In de toekomst zal de waterstof duurzaam geproduceerd moeten worden alvorens deze gebruikt kan worden voor de industrie.
(TNO,2022)

Toepassingen van waterstof in de industrie

Waterstof is een ontzettend belangrijke bouwsteen in de industrie en de productie ervan dient zo duurzaam als mogelijk te zijn in de toekomst. Als bouwsteen dient waterstof voor verschillende (grootschalige) toepassingen industrie, zoals:

  • De productie van ammoniak. Ammoniak kan zowel gebruikt worden om kunstmest te maken als voor het opnieuw splitsen naar de elementen waterstof en stikstof. Ammoniak is daarom ook een energiedrager.
  • De verbranding van waterstof in bijvoorbeeld duurzame ovens en hybride dieselmotoren in voertuigen. Deze laatste toepassing kan een tussenoplossing zijn op de weg naar emissievrije mobiliteit.
  • Als brandstof voor brandstofcellen om elektriciteit op te wekken.
  • Een toekomstige rol van waterstof in CV-ketels.

Rol van de Waterstof Coalitie

Voor het thema ‘Industrie’ is de strategie van om gezamenlijk met partners (in een industrie-specifieke coalitie) en in overleg met andere relevante stakeholders uit de quadruple helix in Limburg projectactiviteiten in het kader van de energietransitie te ontwikkelen en te implementeren bij de Limburgse industrie, en bij andere stakeholders. Specifiek richt WCL zich op de volgende doelstellingen:

  1. Het helpen verminderen van broeikasgasemissies
  2. Het bevorderen van werkgelegenheid als direct gevolg van innovatieve projecten in de energietransitie
  3. Laten zien waar de inzet van waterstof een alternatief kan zijn voor andere energiedragers, bijvoorbeeld in productieprocessen
  4. Helpen bij het organiseren van innovatieprojecten en het vinden van partners voor projecten, ook buiten de regio, vooral in de Euregio Maass-Rijn

In dit kader wordt er de nodige aandacht besteed aan circulaire doelstellingen, en aan het opbouwen van competenties en het overdragen van kennis (middels de WCL Academie). Ook zal WCL zich richten op het testen van nieuwe technieken en mogelijke toepassingen in de praktijk, bijvoorbeeld in living labs. Dit in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en onderwijspartners.